DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter den over­be­vi­sen­de sejr over Un­garn, er Dan­mark blandt de helt var­me kan­di­da­ter til en guld­me­dal­je ved EM i Po­len.

Book­ma­ker­ne er dog langt fra eni­ge om, hvor sto­re chan­cer de dan­ske her­rer har for at hen­te guld.

Ef­ter grup­pe­spil­let har Nor­di­cBet nem­lig Dan­mark som guld­fa­vo­rit­ter, mens Dan­ske Spil der­i­mod »kun« har Dan­mark som tred­je­fa­vo­rit i spil­let om gul­det med odds 4,50.

»Trods tre sej­re på stri­be for dan­sker­ne me­ner vi ik­ke, at Mik­kel Han­sen og co. kan be­teg­nes som fa­vo­rit­ter, da mod­stan­der­ne, som vi indtil har mødt, ik­ke va­e­re pran­gen­de. Dan­mark står med halvan­det ben i se­mi­fi­na­len, men der­fra bli­ver det rig­tigt sva­ert, når mod­stan­der­ne for­ment­ligt hed­der Frank­rig og va­ert­s­na­tio­nen Po­len,« si­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.