2 , 02

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter en sva­er start på sa­e­so­nen, har Ga­ze­lec Ajac­cio va­e­ret fly­ven­de på det se­ne­ste. Man er op­pe på 11 kam­pe i tra­ek uden ne­der­lag i liga­en, og se­ne­st over­be­vi­ste man i po­kal­kam­pen mod Gu­in­gamp. Ren­nes røg over­ra­sken­de ud af po­ka­len til Bourg ef­ter en for­fa­er­de­lig ind­sats, og selv om man har gjort det fint i liga­en, ko­ste­de det tra­e­ner Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er job­bet. Det er alt­så med ny tra­e­ner, at Ren­nes skal til den­ne kamp og det er og­så med en re­la­tivt lang ska­des­li­ste, hvor ga­ester­ne fra Ajac­cio er i sta­er­ke­ste op­stil­ling. Glim­ren­de va­er­di i X2.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.