1 ,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gentofte er gå­et fuld­sta­en­dig i stå, og pil­ler vi kam­pe­ne mod bund­prop­pen Her­lev ud, så står Gentofte med 18 kam­pe i tra­ek uden sejr, hvoraf de 16 af dem er tabt i or­di­na­er tid. Det vid­ner om et hold, der pra­este­re­de no­get over ev­ne i star­ten af sa­e­so­nen, men nu har ramt det for­ven­te­de ni­veau - og det har end ik­ke hjul­pet, at stjer­nen Co­dy Cu­nyk er ble­vet klar­meldt. Søn­derjy­ske har det på pa­pi­ret sta­er­ke­ste hold i ra­ek­ken, og selv om de dum­me­de sig se­ne­st mod Aal­borg, er det sta­dig sva­ert at se, at de ik­ke skal va­e­re me­get kla­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.