2,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med en straf på ot­te mi­nuspo­int, hav­de Ni­mes ryg­gen mod mu­ren fra før­ste fløjt, men nu vir­ker det til, at man for al­vor har fun­det sam­men som hold. Se­ne­st blev top­hol­det Cler­mont ud­ra­de­ret med 6-2, og selv om de fal­der no­get i ni­veau på ude­ba­ne, skal de slet ik­ke va­e­re uden chan­cer for po­int hér. Nancy fø­rer ra­ek­ken og har og­så va­e­ret godt spil­len­de på det se­ne­ste, men vig­ti­ge Di­a­lo Gu­i­di­leye blev ska­det sidst i Brest og er ik­ke med i den­ne kamp, hvil­ket er et tab for Nancy. Man så be­tyd­nin­gen af det se­ne­st, og det kan åb­ne op for po­int til Ni­mes

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.