Sne­storm lam­mer USAs øst­kyst

BT - - NYHEDER -

En til­ta­gen­de og po­ten­ti­elt ’ek­strem far­lig’ sne­storm lam­me­de fre­dag de­le af de ame­ri­kan­ske del­sta­ter Ar­kansas, Ten­nes­see og Ken­tucky med sne, slud og is­nen­de regn og hav­de ret­ning mod øst­ky­sten, hvor mil­li­o­ner fryg­ter sne­fald på op til 76 cen­ti­me­ter. Me­te­o­r­o­lo­ger har ad­va­ret om, at sne­stormen mu­lig­vis kan lam­me det nor­døst­li­ge USA, hvor over 60 cen­ti­me­ter sne ven­tes at fal­de i blandt an­det de cen­tra­le de­le af Bal­ti­mo­re og Was­hin­g­ton.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.