Rer kas­sen

BT - - NYHEDER -

Ane Ma­ersk Mc-Kin­ney Ug­g­la (1948-) Jo­han Pe­der­s­son Hay Ug­g­la (1976-)

Gift med ober­st­løjt­nant Pe­der Hans­son Ug­g­la. To børn. Bo­sat i Sto­ck­holm. • Tresprog­lig kor­re­spon­dent fra Han­dels­højsko­len i Kø­ben­havn i 1969. Kan­di­dat­grad i fi­lo­so­fi på Sto­ck­holms Uni­ver­si­tet i 1977 • Be­sty­rel­ses­post i Al­men­fon­den i 1986. Be­sty­rel­ses­post i det tidl. mo­der­sel­skab Damp­skibs­sel­ska­bet af 1912 i 1991. For­mand for Al­men­fon­den og Fa­mi­lie­fon­den i 2012. Na­est­for­mand i A.P. Møl­lerMa­ersk A/S sam­me år. For­mand for A.P. Møl­ler Hol­ding A/S i 2013. Ejer ⅓ af sel­ska­bet Ma­ersk Bro­ker.

• Gift med fhv. rå­d­mand i Aar­hus Lau­ra Hay. Har en dat­ter. Bo­sat i for­sta­den Højb­jerg. • Ci­vil­in­ge­ni­ør fra Kung­liga Tek­niska Högsko­lan i Sto­ck­holm. • Mel­lem­le­der­stil­ling i det Ma­er­ske­je­de APM Ter­mi­nals i Bra­si­li­en. Di­rek­tør i APM Ter­mi­nals Car­go Ser­vi­ces i Aar­hus si­den 2011.

Gift med den sven­ske jurist Pa­o­la Ko­no­pik. To børn. Bo­sat i Gøte­borg • Ser­gent og skibs­chef i den sven­ske flå­de. Ci­vilø­ko­nom fra Han­dels­højsko­len i Sto­ck­holm i 2003. Le­der­ud­dan­nel­se på The Whar­ton School of the Uni­ver­si­ty of Penn­sylva­nia. • Til­knyt­tet A.P. Møl­ler Ma­ersk i 2004. Fhv. lan­de­chef i De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter. Adm. dir. i sla­e­bebå­ds­re­de­ri­et Svit­ser, en del af A.P. Møl­ler - Ma­ersk-Grup­pen, si­den 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.