Var hja­el­per­ne

BT - - NYHEDER -

PINDS BORD I sid­ste en­de skal ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ta­ge stil­ling til, om Omar El-Hus­se­ins hja­el­pe­re skal tiltales for med­vir­ken til ter­ror. Det un­dre­de man­ge, at hans så­kald­te hja­el­pe­re ik­ke blev sig­tet for

ter­ror, da de blev an­holdt ef­ter ter­r­or­ansla­get sid­ste år, men det kan nå at aen­dre sig.

Lan­dets al­le­rø­ver­ste an­kla­ge­myn­dig­hed, Rigs­ad­vo­ka­ten, skal i den kom­men­de tid vur­de­re, om der kan rej­ses til­ta­le ef­ter ter­r­or­pa­ra­graf­fen i sa­gen mod Omar El-Hus­se­ins hja­el­pe­re, og til al­ler­sidst skal ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind nik­ke ja.

»Den her sag er så højt op­pe i sy­ste­met, som den kan kom­me. I sid­ste en­de skal den for­bi ju­stits­mi-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.