Ter­r­o­ri­ster?

BT - - NYHEDER -

ni­ste­rens bord. In­gen er ue­ni­ge i, at Omar be­gik ter­ror, så man kom­mer na­ep­pe uden om at rej­se en til­ta­le på ter­r­or­med­vir­ken,« si­ger ad­vo­kat Ni­els Chri­sti­an Strauss, der er for­sva­rer for den 19-årig, der net­op er ble­vet løsladt i ter­r­or­sa­gen. AEn­drer sig­tel­sen Det er ik­ke unor­malt, at en drabs­sig­tel­se først aen­dres til en ter­r­or­sig­tel­se i det øje­blik, an­kla­ge­skrif­tet lig­ger klar. Det sam­me ske­te i sa­gen om øk­se­man­den, som for­søg­te at dra­e­be teg­ne­ren Kurt Wester­gaard i 2010. Han blev sig­tet for drabs­for­søg, men dømt for ter­ror.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.