Bom­be­alarm af­lyst i Gøte­borg

BT - - NYHEDER -

Bom­be­tek­ni­ker­ne fandt in­tet unor­malt, da de i går gen­nem­søg­te et SAS-fly, som sik­ker­heds­lan­de­de Gøte­borgs luft­havn Land­vet­ter ef­ter en bom­be­trus­sel.

SAS-fly­et var på vej fra Lon­don til Sto­ck­holm. Der be­fandt sig iføl­ge avi­sen Expres­sen 72 men­ne­sker om bord i fly­et - her­un­der fem be­sa­et­nings­med­lem­mer.

De blev al­le evaku­e­ret fra fly­et og af­hørt af po­li­ti­et.

Iføl­ge SAS gik lan­din­gen uden pro­ble­mer, og en pas­sa­ger om bord, Tom Onslo­wCo­le, send­te et twe­et, ef­ter at pas­sa­ge­rer og be­sa­et­ning var ført ind i luft­havns­byg­nin­gen: »Vi er al­le sik­re og er kom­met ud af fly­et, me­gen ros til pi­lo­ten og besa­et­nin­gen, som he­le ti­den for­holdt sig ro­li­ge,« skrev han.Trus­len blev iføl­ge po­li­ti­et frem­sat til fly­ve­l­e­der­ne, da fly­et var over Västergöt­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.