Nej, syg­dom­me skal op­da­ges tid­li­ge­re

BT - - DEBAT -

IBEN HOL­TEN

om ek­sem­pel­vis symp­to­mer på kra­eft er ik­ke, at man he­le ti­den skal gå og hol­de øje, men at man skal re­a­ge­re, når man har et symp­tom. Så dan­sker­ne ik­ke ud­sa­et­ter la­e­ge­be­sø­get og ba­re ta­en­ker, det nok går over, men i ste­det gør no­get ved det. El­lers lø­ber ti­den plud­se­lig, og så ud­vik­ler syg­dom­men sig. F.eks. Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­ses kampag­ne med de syv tegn på kra­eft hand­ler om symp­to­mer og hand­ler om at nå ud til dan­ske­re, der har symp­to­mer­ne, for at få folk til at gå til la­e­gen og bli­ve tjek­ket.

PO­IN­TEN MED IN­FOR­MA­TIO­NEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.