Her be­gyn­der vin­hø­sten snart

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

DOWN UN­DER Mens vi fry­ser her­hjem­me, har de sol og som­mer ’down un­der’ – i Au­stra­li­en og New Ze­aland, hvor den­ne uges vi­nan­be­fa­lin­ger kom­mer fra. Og in­den for få uger går man dér i gang med årets vin­høst.

God vin frem­stil­les of­te i om­rå­der med sol og til­pas kølig­hed. Det vil si­ge om­rå­der langs den au­stral­ske syd­kyst og på den syd­li­ge del af New Ze­aland – med an­dre ord he­le sy­dø­en og den syd­lig­ste del af nor­dø­en.

I Au­stra­li­en be­trag­tes shiraz som ’na­tio­nal­d­ru­en’, der i de sol­be­skin­ne­de om­rå­der om­kring Adelai­de i del­sta­ten South Au­stra­lia gi­ver kraft­ful­de vi­ne og of­te lidt me­re ‘køli­ge’ vi­ne i Western Au­stra­lia.

I New Ze­aland, hvor kli­ma­et er køli­ge­re end i Au­stra­li­en, har man der­i­mod valgt pi­not noir som sin rø­de ’na­tio­nal­d­rue’, da den­ne drue ge­ne­relt kra­e­ver lidt kølig­hed for at gi­ve de bed­ste vi­ne.

I beg­ge lan­de dyr­kes dog med suc­ces et bredt ud­valg af de de kend­te in­ter­na­tio­na­le dru­esor­ter.

2014 Shira­zzo

Apas­sa Shiraz, Wrat­ton­bul­ly, South Au­stra­lia.

Kom­men­tar:

Vel­eg­net til:

Pris:

For­hand­ler:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.