Dan­ske­re i klas­si­ske bi­ler til Mo­na­co

BT - - BILER -

På fre­dag star­ter det år­li­ge hi­sto­ri­ske ral­ly til Mo­na­co. I år med tre dan­ske hold på start­linj­en. De tre dan­ske bi­ler er en Al­fa Ro­meo Al­fet­ta GTV fra 1977 (der end­te på en 10. plads sid­ste år), en Au­di 80 GLE fra 1979 (end­te på en 11. plads i 2014) og en Pors­che 911 SC fra 1979 (de­butant). Ral­lye Mon­te-Car­lo Hi­sto­rique star­ter i Bad Hom­burg ta­et ved Frank­furt, og lø­bet slut­ter fem døgn se­ne­re i Mo­na­co ef­ter ca. 2.600 km kør­sel. Un­der­vejs mø­der del­ta­ger­ne 14 spe­ci­a­le­ta­per, hvor der skal kø­res med of­te uop­nå­e­li­ge gen­nem­snits­ha­stig­he­der ad bjerg­ve­je i op til 1.600 me­ters høj­de. Bi­ler­ne er na­tur­lig­vis ral­lyud­ga­ver, der ae­der bå­de sne, grus og høj­de­me­ter til mor­gen­mad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.