Når tre bli­ver til to

BT - - BILER -

V8-mo­to­rer har be­nyt­tet cy­lin­der­frakob­ling i åre­vis. Tek­no­lo­gi­en frakob­ler halv­de­len af cy­lin­dre­ne, når mo­to­ren kø­rer med lav be­last­ning og ik­ke skal yde. Det be­ty­der la­ve­re for­brug. Volkswa­gen var først med at in­tro­du­ce­re det i fa­mi­lie­bi­ler. De­res 1,4-li­ters mo­tor med fi­re cy­lin­dre kun­ne frakob­le bra­end­stof­til­førs­len til to af dem, og der­med sa­en­ke for­bru­get. Nu hop­per Ford med på vog­nen med sin lil­le 1,0 li­ters mo­tor med kun tre cy­lin­dre. Den lan­ce­res i en ny ver­sion, hvor den mid­ter­ste cy­lin­der kan frakob­les bra­end­stof­til­førs­len, så mo­to­ren re­elt bli­ver to-cy­lin­dret. Ford mel­der ik­ke no­get om den for­ven­te­de bra­end­stof­be­spa­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.