DAN­MARKS FØR­STE MO­TOR­VEJ

BT - - TV/RADIO -

1956: Dan­marks før­ste mo­tor­vej Hørs­holmvej­en åb­ner. Det gik ik­ke helt pro­blem­frit: Ru­te­bi­ler­ne med 300 ind­bud­te ga­e­ster kør­te fast i sne­en, der var fal­det un­der en kraf­tig sne­storm to da­ge før.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.