DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der var sto­re for­vent­nin­ger til quar­ter­ba­ck Jo­hn­ny Man­zi­el før debuten i NFL. Men indtil vi­de­re har han slet ik­ke kun­ne ind­fri for­vent­nin­ger hos Cle­veland Browns.

Jo­hn­ny Man­zi­el har indtil vi­de­re vist sig at va­e­re me­re in­ter­es­se­ret i da­mer, fest og far­ver end i at spil­le foot­ball for Cle­veland Browns. Se­ne­st bril­le­re­de den kon­tro­ver­si­el­le stjer­ne med at pja­ek­ke fra si­ne for­plig­tel­ser hos Browns for at fe­ste i Las Ve­gas iført paryk og falsk over­ska­eg.

Der­for gi­ver Bets­a­fe og­så blot odds 1,70 på, at han byt­ter Browns ud med Dal­las Cow­boys fra hjem­sta­ten Te­xas.

»Jo­hn­ny Man­zi­el lig­ner på in­gen må­de en mand, der har lyst til at va­e­re i NFL. Vi tror dog ik­ke, at det vil af­hol­de Cow­boys fra at ta­ge ham ind. Ejer Jer­ry Jo­nes er kendt for at ta­ge chan­cer,« si­ger od­ds­sa­et­ter Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.