2 ,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Søl­le to gan­ge har Man­che­ster Uni­ted sco­ret i før­ste halv­leg i den­ne sa­e­son på Old Traf­ford i 10 for­søg, og til­fa­el­digt er det ik­ke. Hol­det har me­get bold­be­sid­del­se, men isa­er når mod­stan­de­ren stil­ler sig dybt, har man me­get sva­ert ved at fin­de rum­me­ne, og det he­le en­der of­test i en gang in­tet­si­gen­de bold­flyt­te­ri. Sout­hamp­ton er kom­met i gang, ef­ter man blandt an­det har få­et første­ke­e­per Fra­ser For­ster klar igen, og i ude­kam­pe har ten­den­sen og­så va­e­ret me­get må­l­fat­tigt i de før­ste 45 mi­nut­ter. Der­for prø­ves her uaf­gjort ef­ter før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.