3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Indtil vi­de­re har Sun­der­land un­der Sam Al­lar­dy­ces le­del­se va­e­ret dyg­tig til vin­de de rig­ti­ge kam­pe, og det er i hvert fald sva­ert at se, hvor­for hol­det li­ge­frem skal va­e­re un­der­tip­pet i den­ne kamp. Bour­ne­mouth har en re­la­tivt lang ska­des­li­ste, og hvis ik­ke de tvivls­om­me spil­le­re bli­ver klar, er man uden fi­re af de nor­ma­le star­te­re. I for­vej­en kla­rer op­ryk­ker­ne sig no­get bed­re på eget gra­es, og en lang ude­ba­ne­tur nord­på mod et Sun­der­land-hold, som vil brin­ge mas­ser af fy­sik og vil­je, lig­ner umid­del­bart en sva­er op­ga­ve for dem. Gå ef­ter hjem­me­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.