Fora­el­dre og børn

BT - - INDHOLD -

Min mor på snart 70 år, kal­der min lil­le­sø­ster for ’ba­by’. Der var en­gang, hvor ka­e­le­nav­net gav bed­re me­ning end i dag, hvor min 42- åri­ge sø­ster og­så er no­gens eks­ko­ne og an­dres mor. Men hun er det sid­ste barn, som min mor fik, der­for vil hun al­tid va­e­re ’ba­by’. Og­så den dag det er hen­de, der pas­ser min mor... Fa­mi­lie – isa­er bån­det mel­lem børn og fora­el­dre – er sa­er­ligt. Det er spun­det af en fun­da­men­tal og urok­ke­lig ka­er­lig­hed, ’der ik­ke er på valg’, som ra­diova­ert Ger­tr­ud Thi­sted Højlund si­ger. I den­ne uge forta­el­ler hun om den ube­tin­ge­de ka­er­lig­hed til sin af­dø­de far – Ni­els Højlund. Char­lot­te He­je Haa­se tak­ker sin tre-åri­ge dat­ter for, at va­e­re det ene­ste men­ne­ske, der har kun­net få hen­de til at stop­pe op – og ny­de li­vet. I den­ne uge ser vi na­er­me­re på ka­er­lig­he­den – mel­lem børn og fora­el­dre. Men vi ser og­så på ka­er­lig­he­den mel­lem to ae­g­te­fa­el­ler, hvis liv blev vendt op og ned, da han bra­ek­ke­de nak­ken. La­es det gri­ben­de in­ter­view med An­net­te Heick og Jes­per Vol­l­mer, der ser til­ba­ge på et dra­ma­tisk år. P.S. Hvis nog­le skul­le va­e­re nys­ger­ri­ge – har min mor al­tid kaldt mig for Trun­te... Jeg hå­ber – det er ka­er­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.