Jeg har al­drig

BT - - KORT NYT - X-Fa­ctor dom­mer Tho­mas Bla­ch­man i Berlingske

haft am­bi­tio­ner om at la­e­re mig selv for hur­tigt at ken­de, og der­for bli­ver jeg kon­stant po­si­tivt over­ra­sket. Men at va­e­re lidt min­dre usel­visk og lidt me­re ego vil­le må­ske gø­re en del ting let­te­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.