’Der er et liv før og et

For et år si­den bra­ek­ke­de An­net­te Hei­cks mand, Jes­per Vol­l­mer, nak­ken un­der en fe­rie i Thailand. Nu forta­el­ler par­ret, hvad ulyk­ken har be­ty­det for dem hver isa­er, for de­res fa­mi­lie og de­res ae­g­te­skab

BT - - INTERVIEW -

Lot­te Scharff | lots@bt.dk Fo­to Uf­fe Weng og pri­vat­fo­to

Bøl­ger­ne var sto­re og sta­er­ke på stran­den i Phuket i Thailand – den mor­gen for et år si­den. Bru­set, når bøl­ger­ne slog mod land, var ui­mod­ståe­li­ge for vand­hund­en Jes­per Vol­l­mer. Han måt­te ba­re ma­er­ke van­dets kra­ef­ter. Da en na­e­sten sort bøl­ge ha­e­ve­de sig mod ham, tog han til­løb og med hu­stru­ens halvt ad­va­ren­de, halvt be­kym­re­de ord ‘Pas nu på, skat’ klin­gen­de i ører­ne, sprang han på ho­ve­d­et i.

Bøl­gen slug­te al­le ly­de om­kring ham. Kun én tra­eng­te klart igen­nem. Ly­den af hans nak­ke der kna­ek­ke­de mod sand­bun­den.

An­net­te Heick og Jes­per Vol­l­mer de­ler de­res liv op i dét, der var før ulyk­ken, og det der er ble­vet ef­ter. Selv om Jes­per Vol­l­mer på man­ge må­der er på høj­kant igen, er de­res liv i dag helt an­der­le­des, end det var før.

»Der er go­de da­ge og der er dår­li­ge da­ge«, si­ger An­net­te Heick, mens Jes­per Vol­l­mer nik­ker.

I dag går han med en sa­er­lig benskin­ne på høj­re ben. Skal han gå langt, bru­ger han stok. Og så fun­ge­rer han høj­re arm og hånd ik­ke helt.

Jeg var ban­ge

For et år si­den steg hans krop op

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.