Ger­tr­ud Thi­sted Højlund

BT - - INTERVIEW -

Født 17. ja­nu­ar 1981 i Ry. Ud­dan­net jour­na­list. Fra 1. fe­bru­ar va­ert på P1 De­bat.

Tid­li­ge­re va­ert på Ra­dio24­syv. Vi­ka­ri­e­ren­de va­ert på ’Go’ mor­gen Dan­mark’ på TV2. Va­ert på DRK-pro­gram­met ’Gud er en mand’, . Ven­der til­ba­ge som va­ert i et nyt pro­gram på DRK til for­å­ret.

Vandt ’ Ma­ster­chef – dom­mer­nes du­el’ på TV3 i 2014.

I fe­bru­ar hol­der hun fored­rag om ka­er­lig­hed. Der­u­d­over hol­der hun fored­rag om me­di­er og sam­tid samt om Grundtvig

Hen­des far var de­bat­tør og tv-va­ert Ni­els Højlund, der blev land­skendt med ’Højlunds for­sam­lings­hus’ på TV2 i 1988. Han dø­de ef­ter kort tids syg­dom i ju­ni 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.