Char­lot­te He­je Haa­se

BT - - 180° -

• Født i 1977. • Fik for snart tre år si­den dat­te­ren Mol­ly. • Har tid­li­ge­re ud­gi­vet bo­gen ’Ge­ne­ra­tion Mul­ti­o­r­gas­me’ om ge­ne­ra­tio­nen, der vil ha­ve det he­le og al­drig kan la­de sig nø­je. • Tid­li­ge­re re­dak­tør på ma­ga­si­net ’Psy­ko­lo­gi’. I dag selv­sta­en­dig og af­hol­der skri­ve wor­ks­hops. • Har skre­vet bo­gen ’Mit livs stør­ste ti­ger­spring’ – en bar­sels­dag­bog over de før­ste in­ten­se må­ne­der med Mol­ly. • Char­lot­te He­je Haa­se bor i Tår­n­by med sin ka­e­re­ste, hans tre børn og de­res fa­el­les dat­ter. Dat­te­rens navn er aen­dret bå­de i bo­gen og den­ne ar­ti­kel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.