Va­en dig til tan­ker­ne

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Gen­tag sa­et­nin­gen ’Jeg fal­der al­drig i søvn’ 1000 gan­ge. Man­ge be­kym­rer sig om ik­ke at kun­ne sove, for­di de har en fo­re­stil­ling om, at det kra­e­ver et rent sind at kun­ne fal­de i søvn. Men det kan va­e­re na­e­sten umu­ligt at fremtvin­ge be­stem­te tan­ker og at und­gå an­dre. Prøv at vaen­ne dig til ka­ta­stro­fe­tan­ker­ne i ste­det for at ka­em­pe imod dem. En me­to­de er at gen­ta­ge tan­ken ’Jeg fal­der al­drig i søvn. Jeg fal­der al­drig i søvn. Jeg fal­der al­drig i søvn’ 1000 gan­ge. Oplev hvor­dan du til sidst bli­ver li­geg­lad med tan­ker­ne og der­ved kan ob­ser­ve­re dem pas­sivt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.