Ob­ser­ver di­ne tan­ker

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Drop at plan­la­eg­ge na­e­ste dag, la­ve ån­de­d­ra­etsø­vel­ser el­ler lø­se al­le di­ne pro­ble­mer i sen­gen om af­te­nen. Øv dig hel­le­re i pas­siv ob­ser­va­tion af din tan­ke­strøm. Selv­om du har man­ge tan­ker i ho­ve­d­et, be­hø­ver du ik­ke at gri­be dem al­le sam­men. Spørgs­mål som: ’Hvor­dan når jeg mit ar­bej­de?’, ’Hvad med bør­ne­ne?’, ’Hvad nu hvis jeg ik­ke be­står ek­sa­men?’, be­hø­ver du ik­ke at fin­de svar på – li­ge nu. Li­ge nu er dit mål at fal­de i søvn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.