Kold luft

BT - - NYHEDER -

For­hol­det mel­lem Pia Kjær­s­gaard og Hel­le Thor­ningS­ch­midt har al­drig væ­ret

hjerte­ligt. De to har gen­nem me­re end et år­ti væ­ret po­li­ti­ske mod­stan­de­re. Og da Thor­ning i sid­ste uge med­del­te sin af­gang, fik of­fent­lig­he­den et ind­blik i, hvor køligt for­hol­det mel­lem de to har væ­ret.

I tirs­dags var der vagtskif­te i for­mands­sto­len un­der for­hand­lin­ger­ne i Fol­ke­tin­get. Der var kold luft og tavs­hed, da Pia Kjær­s­gaard rej­ste sig og over­lod hver­vet til Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.