11 år med kon­flik­ter

BT - - NYHEDER -

2005: Da Hel­le Thor­ning- Sch­midt bli­ver valgt som ny S- for­mand, bli­ver hun un­der stort pres­se­op­bud in­vi­te­ret til frokost med mør­brad­bøf og se­ra­noskin­ke på Pia Kjær­s­gaards kon­tor. Hel­le Thor­ning- Sch­midt læg­ger af­stand til Poul Nyrup Ras­mus­sens tid­li­ge­re ud­ta­lel­se om, at Dansk Fol­ke­par­ti al­drig bli­ver stu­e­rent. » Det er et helt al­min­de­ligt bor­ger­ligt par­ti, « si­ger Thor­ning. 2006: Thor­ning træk­ker i ef­ter­å­ret So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ud af et in­te­gra­tions­for­lig med den da­væ­ren­de re­ge­ring, selv­om par­tiets in­te­gra­tions­ord­fø­rer hav­de for­hand­let et af­ta­le på plads. I be­gyn­del­sen af 2006 ra­ser Muham­med­kri­sen, hvor Thor­ning tø­ver med at ta­ge stil­ling. I april af­vi­ser Pia Kjær­s­gaard mu­lig­he­den for at dan­ne al­li­an­ce med Thor­ning:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.