Berlingske me­nings­ba­ro­me­ter

BT - - DEBAT -

Berlingske Ba­ro­me­ter vi­ser et gen­nem­snit af de po­li­ti­ske me­nings­må­lin­ger off ent­lig­gjort in­den for de sid­ste 31 da­ge. En avan­ce­ret mo­del lig­ger til grund for be­reg­nin­ger­ne, hvil­ket be­ty der, at bl. a. nye må­lin­ger til­læg­ges stør­re vægt end æl­dre.

19. ja­nu­ar 2016

50

Fol­ke­tings­val­get 18. ju­ni 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.