Spor eft er ukendt men­ne­skeart

BT - - NYHEDER -

På den sto­re in­do­ne­si­ske ø Su­lawesi har et hold palæ­on­to­lo­ger fun­det en sam­ling af mindst 118.000 år gam­le sten­red­ska­ber fra et ukendt for­tids­men­ne­ske. Det for­tæl­ler et in­ter­na­tio­nalt for­sker­hold fra blandt an­det Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um.

» Sam­men med end­nu æl­dre sten­red­ska­ber fun­det på ( na­boø­en) Fl­o­res vi­ser det her, at ar­kai­ske men­ne­sker hav­de bredt sig langt vi­de­re, end man hidtil har tro­et, « si­ger dr. Mi­cha­el Sto­rey ved Qu­ad­lab på Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.