Ik­ke udø­de­lig

BT - - KULTUR -

Det er et af de mest in­ter­es­san­te spørgs­mål i dag, hvor­dan vi i Ve­sten in­te­gre­rer mel­le­møst­li­ge mænd. Hvor­dan de mindst respekt­ful­de af dem læ­rer at til­pas­se de­res hold­nin­ger og at­ti­tu­de til at le­ve i et mo­der­ne ve­st­ligt sam­fund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.