Han gjor­de te­a­tret mo­der­ne

BT - - NAVNE -

ya­le og let in­ti­mi­de­ren­de høj­re hånd i tv- se­ri­en ’ Ed­der­kop­pen’ og thril­le­ren ’ He­ad­hunter’.

» Jeg har en stor frem­tid bag mig, « skrev han i sin se­ne­ste erin­drings­bog. Mu­lig­vis. Få har haft så stor ind­fl ydel­se på dansk te­a­ter gen­nem et helt liv i dets tje­ne­ste, ik­ke mindst i en af­gø­ren­de pe­ri­o­de, da te­a­tret blev mo­der­ne. Men han står her alt­så end­nu. Dren­gen fra Beck­etts ab­sur­de klas­si­ker er ble­vet en ’ ol­ding’, som han selv vil­le for­mu­e­re det - men vel at mær­ke en mand, som, trods si­ne 80 år, sta­dig har no­get at kom­me med.

Smuk­ke­re te­a­ter­liv kan man næ­sten ik­ke få.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.