OP­BE­VAR KOR­REKT

BT - - SØNDAG -

Cho­ko­la­de op­be­va­res oft e for­kert. Ska­den er dog kun kos­me­tisk – nem­lig en grå og mat over­fl ade. Men den grå over­fl ade er ær­ger­lig, hvis den sid­der på over­træks­cho­ko­la­den på en des­sert, du har la­vet, el­ler på de fyld­te cho­ko­la­der, du ser­ve­rer til gæ­ster­ne. Den grå far­ve kom­mer, når cho­ko­la­den bli­ver op­be­va­ret ved svin­gen­de tem­pe­ra­tur. Cho­ko­la­de bør op­be­va­res i et mørkt skab ved 15- 20 gra­der, ind­pak­ket i tæt em­bal­la­ge, så den ik­ke ta­ger smag af an­dre fø­de­va­rer. Op­be­var ik­ke i kø­le­ska­bet. Brug en skål, der er stor og høj nok til, at der ik­ke skvul­per vand ned i cho­ko­la­den. Vand gør cho­ko­la­den grum­set og klum­pet. 3. Op­varm cho­ko­la­den til cir­ka 46- 48 gra­der. Brug et di­gi­talt køk- ken­ter­mome­ter – ik­ke et klas­sisk ste­ge­ter­mome­ter. Det di­gi­ta­le ter­mome­ter må­ler helt præ­cist med ned til en en­kelt grads usik­ker­hed, og det har du brug for, når du tem­pe­re­rer cho­ko­la­de. Et di­gi­talt køk-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.