CHOKOLADEFONDANT MED JORD­BÆR- LAKRIDSSAUCE

BT - - SØNDAG - ( 6 stk.)

Fon­dant:

Fon­dant:

Hak cho­ko­la­den og smelt den sam­men med smør i en skål over vand­bad. Pas på det ik­ke bli­ver for varmt. Pisk æg og suk­ker til en luft ig mas­se med en hånd­mi­k­ser. Vend æg­ge­mas­sen ind i cho­ko­la­des­mør- blan­din­gen lidt eft er lidt. Sigt mel og ba­ge­pul­ver i og rør for­sig­tigt rundt. Tag seks ka­ge­rin­ge ( 8 cm i om­kreds og 5- 6 cm hø­je) og spray el­ler smør dem med fedt. Hæld blan­din­gen i ka­ge­rin­ge­ne, evt. med en sprøjtepo­se. Sørg for, at der er lidt luft i top­pen, da dej­en hæ­ver. Bag dem i ov­nen ved 190 gra­der i 7- 9 mi­nut­ter.

Husk, at fon­dan­ter­ne

skal væ­re fl yden­de in­de­ni. Det er en god idé at la­ve en test ved først at ba­ge en en­kelt, så du får en for­nem­mel­se af, hvor lang tid de skal ha­ve. Tag ka­ge­rin­ge­ne af, så snart fon­dan­ter­ne er fær­dig­bag­te. Hold med et vi­ske­sty kke el­ler en gry­delap på rin­gen, så du ik­ke bræn­der dig, og træk rin­gen af. Cho­ko­la­de­fon­dan­ter­ne skal ser­ve­res var­me sam­men med den kol­de sau­ce.

An­ret­ning:

Tag en spi­se­ske jord­bær­sau­ce og træk den ud over mid­ten af tal­ler­ke­nen med bag­si­den af ske­en. Stil en chokoladefondant ved si­den af sau­cen. Drys med lidt ek­stra la­krids­pul­ver og de­korér evt. med myn­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.