SEX KAN RED­DE FOR­HOLD

BT - - SØNDAG -

Mang­len­de se­xlyst

kan pres­se selv de mest sta­bi­le for­hold. To ame­ri­ka­ne­re be­slut­te­de sig for i en pe­ri­o­de at ha­ve sex hver dag med de­res respek­ti­ve part­ne­re for at se, om det er sandt, at dag­lig sex kan få skran­ten­de for­hold til­ba­ge på spo­ret, skri­ver Q. Og det lyk­ke­des. Se­xly­sten kom til­ba­ge, og par­for­hol­de­ne blev sty rket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.