Hjem til År­hus?

BT - - SPORTEN - TÆT PÅ CO­ME­BA­CK

Det er eft er­hån­den 10 år si­den, at Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen se­ne­st fi k ’ de hvi’e’ fans til at jub­le i Aar­hus. Nu kan et co­me­ba­ck væ­re nært fo­re­stå­en­de. I hvert fald skrev År­hus Stift sti­den­de sent i aft es, at an­gri­be­ren skul­le væ­re tæt på et skift e fra FC Midtjyl­land til AGF.

Avi­sen skri­ver, at der har væ­ret for­hand­lin­ger mel­lem par­ter­ne læn­ge, men at en kon­trakt vil bli­ve un­der­skre­vet ’ i star­ten af næ­ste uge’.

BT har væ­ret i kon­takt med AGFs sport­s­chef, Jens An­der­s­son, men han har in­gen kom­men­ta­rer til hi­sto­ri­en. De­et har Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sens mel­lem­mand, Ivan Marko Be­nes, hel­ler ik­ke, skri­ver han i en sms til BT.

Til År­hus Stift sti­den­de si­ger AGFtræ­ner Glen Rid­ders­holm:

» Hvil­ke spil­le­re vi even­tu­elt er i kon­takt med, hol­der vi for os selv. «

Glen Rid­ders­holm var i FCM chef for net­op Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen, in­den mester­træ­ne­ren stop­pe­de eft er gul­det i som­me­ren 2015.

Det er ik­ke me­re end godt en uge si­den, at den græ­ske klub FC Pla­ta­ni­as for­tal­te til BT, at man var i for­hand­lin­ger med FCM- an­gri­be­ren.

Dun­can for­lod AGF til for­del for Brønd­by i ja­nu­ar 2006

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.