DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mik­kel Han­sen var fuld­stæn­dig i ho­p­la un­der den sid­ste grup­pe kamp ved EM i hånd­bold imod Un­garn.

Den dan­ske top­sco­rer net­te­de he­le ni gan­ge, le­ve­re­de der­u­d­over og­så ni as­sist og hav­de så­le­des sin sto­re an­del i Dan­marks stor­sejr på 30- 22 over Un­garn.

Nu gæl­der det så en no­get svæ­re­re mod­stan­der i form af Spa­ni­en i aft en, men al­li­ge­vel spår Dan­ske Spil, at den dan­ske ver­dens­stjer­ne får en do­mi­ne­ren­de rol­le i kam­pen.

Så­le­des gi­ver de blot odds 1,70 på, at han la­ver 14 mål og as­sist lagt sam­men mod odds 2,00 på det mod­sat­te.

» På pa­pi­ret bli­ver det Dan­marks klart van­ske­li­ge kamp indtil vi­de­re i tur­ne­rin­gen, men vi vur­de­rer sta­dig, at Mik­kel Han­sen har go­de mu­lig­he­der for at spil­le en brand­kamp, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.