2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ba­skisk lo­ka­l­op­gør med en for stor fa­vo­rit. Ei­bar har væ­ret sæ­so­nens helt sto­re over­ra­skel­se og kom­mer til kam­pen med mas­ser af selv­til­lid eft er fi re sej­re i træk. Man skul­le væ­re i stær­ke­ste op­stil­ling og mø­der et Bil­bao- hold, som mang­ler et par pro­fi ler. Første­ke­e­per Gor­ka Iraizoz har ka­ran­tæ­ne, mens Raul Garcia er ska­det, og det er mærk­ba­re tab for vær­ter­ne. Der­til kom­mer, at de stil­le­de stærkt op og brug­te man­ge kræft er på po­kal­kam­pen mod Bar­ce­lo­na i midt­u­gen, hvor Ei­bar ik­ke spil­le­de. Der­for prø­ves her et spil på, at Ei­bar ik­ke ta­ber kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.