DEN LAN­GE 24. JA­NU­AR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TID NR KAMP

012- 0

012- 01

12- 01

SE ODDS PÅ dan­ske­spil. dk Da­gens før­ste op­gør bli­ver spil­let i Madrid, hvor At­léti­co bør ta­ge sig sik­kert af Se­vil­la. Det lig­ner dog få mål. I Lon­don er der dømt stor­o­p­gør, når Chel­sea kom­mer på be­søg hos Ar­se­nal. For­vent en tæt kamp uden man­ge mål. En­de­lig er Schal­ke be­ret­ti­ge­de fa­vo­rit­ter imod usta­bi­le Wer­der Bre­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.