One Di­rection-stjer­ne er ble­vet far

BT - - NYHEDER -

En lil­le ny ’Di­rectio­ner’ har set da­gens lys.

I fre­dags fød­te sty­li­sten Bri­a­na Jungwir­th sit og boy­bands­an­ge­ren Lou­is Toml­in­sons (fo­to) før­ste barn, og den 24-åri­ge One Di­rection-hjer­teknu­ser jub­le­de lør­dag over føds­len af sin lil­le dreng.

»Jeg er glad for at kun­ne forta­el­le, at min søn blev født i går. Han er sund og ret så fan­ta­stisk. Jeg er me­get lyk­ke­lig,« skrev po­p­stjer­nen på sin Twit­ter-pro­fil.

Toml­in­son og Jungwir­th har al­drig va­e­ret ka­e­re­ster, men na­e­re ven­ner, der hav­de et kortva­rigt for­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.