Ge­ne­tik og barn­dom

BT - - SUNDHED -

Per­son­lig­heds­for­styr­rel­ser er ik­ke no­get, der plud­se­ligt op­står.

»Det kan som re­gel spo­res helt ned i barn­dom­men,« si­ger psy­ki­a­ter og over­la­e­ge Tor­ben He­in­skou.

Ge­ne­tik­ken ud­gør ca. 50 pct. af de fak­to­rer, der fø­rer til en per­son­lig­heds­for­styr­rel­se. Men og­så op­va­ek­sten tidligt i li­vet er af­gø­ren­de.

»Det ser ud til at va­e­re en me­get va­e­sent­lig fak­tor, om man har en tryg til­knyt­ning til si­ne fora­el­dre. Har man op­le­vet gra­en­se­løs­hed el­ler over­greb i barn­dom­men, er man dis­po­ne­ret for at få en per­son­lig­heds­for­styr­rel­se,« for­kla­rer psy­ki­a­ter Tor­ben He­in­skou.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.