Lyk­ke & ulyk­ke i ’Bed­rag’

BT - - KULTUR -

TV-DRA­MA

OP- OG NED­T­UR ’Bed­rag’ - (5:10) DR1-Dra­ma ******

at ta­ge samt­li­ge be­slut­nin­ger op til re­vur­de­ring. Og af­snit­tet slut­ter med en po­ten­ti­el ga­me-chan­ger, da jour­na­li­sten Mia kø­res ned for øj­ne­ne af bå­de Clau­dia og Ber­tram. Kan det he­le Som sku­e­spil­ler er op­ga­ven for Na­ta­lie Ma­du­eño så­le­des om­fat­ten­de. Hun skal på én gang va­e­re hård, føl­som, be­skyt­ten­de, nervøs, sta­e­dig og nu og­så fo­rel­sket. Og uden slin­ger i val­sen lyk­ke­des det he­le for Na­ta­lie Ma­du­eño søn­dag af­ten.

Og Na­ta­lie var be­stemt ik­ke ale­ne.

Så­le­des kø­rer hi­sto­ri­en om in­ter­na­tio­nal ener­gi-svin­del, snav­set ak­tieno­te­ring og kri­mi­na­li­tet på ga­de­ni­veau nu på skin­ner.

Ni­ko­laj Lie Kaas’ su­per­boss er på én gang dren­ge-kejtet og iskold. Tho­mas Bo Lar­sen er so­lid som den let al­ko­ho­li­se­re­de be­tjent Mads, der sta­e­digt ar­bej­der sig igen­nem sit livs kri­se. Es­ben Smed og Lucas Han­sen er her­li­ge som små­for­bry­der­ne Ni­cky og Bim­se. Og jeg ven­ter spa­endt på na­e­ste søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.