K VA­EL­GER NY PAR­TI­FOR­MAND

BT - - HOROSKOP -

1974: Poul Schlüter bli­ver valgt som for­mand for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti. Han af­lø­ser Erik Haun­strup Clem­men­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.