Nød­des­bo: Utro­li

BT - - EM I HANDBOLD -

CO­ME­BA­CK Dan­mark hav­de sto­re pro­ble­mer med at pas­se­re Ster­bik i det span­ske mål. I lan­ge pe­ri­o­der kun­ne Dan­mark ik­ke få hul på den sto­re må­l­mand. Men det kun­ne Jes­per Nød­des­bo, der ken­der ham fra de­res fa­el­les­tid i Bar­ce­lo­na.

»Der var no­gen, der skul­le gå for­re­st med at åb­ne ham. Den tog jeg,« smi­ler Nød­des­bo

»For at va­e­re helt aerlig, når du først be­gyn­der at ta­en­ke for me­get over det og ik­ke ba­re – nu bli­ver det al­ter­na­tivt – fø­ler og er i mo­men­tet. Der er der, du be­gyn­der at tra­ek­ke di­ne skud lidt ma­er­ke­ligt. Og så ta­ger han fra,« si­ger han og til­fø­jer:

»Jeg er utro­ligt stolt af os. Det er ut­ro-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.