Gt stolt af os

BT - - POLEN 2016 -

ligt vig­tigt for vo­res moral og selv­til­lid. Vi spil­ler en knap så god før­ste halv­leg for­svars­ma­es­sigt, og at vi så luk­ker det ned i an­den halv­leg, er no­get, vi kan bru­ge rig­tig me­get fremad. » pres­set helt ned i bund. Den går jeg lidt til pau­sen med og ta­en­ker: Fuck, mand. Der er al­li­ge­vel nog­le ting, vi skal ha­ve styr på. Jeg nå­e­de at ta­en­ke, at hvis vi ik­ke fik styr på for­sva­ret, vil­le det bli­ve en ret lang kamp. Men det får vi styr på til ful­de. Det er jeg vir­ke­lig stolt af.

Nu ven­ter Sve­ri­ge og Tys­kland i de to sid­ste kam­pe i mel­lem­run­den. En se­mi­fi­na­le er snub­len­de na­er.

»Var det en ek­sa­men? Vi kan godt kal­de det en del-ek­sa­men. Når vi står i se­mi­fi­na­len, har vi ta­get et lil­le skridt me­re mod det helt sto­re. Men der et styk­ke vej end­nu,« si­ger Nød­des­bo, der brug­te ét ord til at be­skri­ve sin lands­holdskol­le­ga, Nik­las Lan­dins, pra­e­sta­tion i det dan­ske mål.

»Spek­taku­la­ert.«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.