Au­stralsk ten­nis­håb hå­ner Fe­de­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KRI­TIK Den na­e­sten evigt kon­tro­ver­si­el­le ten­nis­spil­ler Ber­nard To­mic hå­ner den tid­li­ge­re ver­den­set­ter Ro­ger Fe­de­rer un­der Au­stra­li­an Open. Det 23-åri­ge au­stral­ske ten­nis­håb me­ner ik­ke, at Fe­de­rer er til­na­er­mel­ses­vis li­ge så god som den nu­va­e­ren­de et­ter, ser­be­ren Novak Djoko­vic.

Ud­mel­din­gen kom­mer, ef­ter at Fe­de­rer før Au­stra­li­an Open har ud­talt, at To­mic vil få pro­ble­mer med at bli­ve en fast del af top-10 på ver­dens­rang­li­sten. Hvis han me­ner, at jeg er langt fra top-10, tror jeg og­så på min egen for­ud­si­gel­se om, at han er langt va­ek fra Novaks ni­veau li­ge nu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.