TENS TOP

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Man skal ha­ve de rig­ti­ge men­ne­sker ind, der kan stil­le de rig­ti­ge spørgs­mål, sa­et­te fo­kus på gen­nem­sig­tig­hed og sør­ge for, at ting bli­ver stil­let til regn­skab. Hvis man ba­re kom­mer ind som blind pas­sa­ger, der ik­ke op­da­ger, hvad der fo­re­går, gør man jo ik­ke den sto­re nyt­te. Men kom­mer man ind og er i stand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.