DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der har fl­o­re­ret fle­re ryg­ter i den en­gel­ske pres­se om, at José Mourin­ho skul­le va­e­re me­get in­ter­es­se­ret i ma­na­gerjob­bet i Man­che­ster Uni­ted.

Så­le­des be­ret­ter fle­re me­di­er, at han end­da har sendt en jo­ban­søg­ning, og må­ske der­for er odds ras­let ned på, at han bli­ver den na­e­ste mand i den var­me stol på Old Traf­ford.

En­gel­ske SkyBet er så­le­des helt ne­de i 1,33 på, at hans na­e­ste job er i Man­che­ster Uni­ted, mens Nor­di­cBet er i sam­me båd og i de se­ne­ste da­ge har sa­en­ket od­dset fra 1,70 til 1,35.

»Ef­ter Uni­teds ka­ta­stro­fa­le ind­sats mod Sout­hamp­ton må det kun va­e­re et spørgs­mål om tid, før Uni­ted fo­re­ta­ger sig no­get nyt på ma­na­ger­po­sten. José Mourin­ho er på den kor­te ba­ne le­ve­rings­dyg­tig i re­sul­ta­ter og har selv vist stor in­ter­es­se for job­bet,« si­ger od­ds­sa­et­ter Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.