1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er dyb kri­se hos Li­vor­no. Ne­der­la­get i Pesca­ra var num­mer 11 i tra­ek uden sejr, og fra­va­er­s­li­sten til den­ne kamp er me­get lang. Emer­son og Ales­san­dro Lam­brug­hi er beg­ge i karantaene, og spe­ci­elt sidst­na­evn­te har va­e­ret vig­tig for Li­vor­no i den­ne sa­e­son. Der­u­d­over har man seks mand på ska­des­li­sten, og der­for gi­ver det ik­ke me­get me­ning, at de skal va­e­re så sto­re fa­vo­rit­ter hér. Co­mo lig­ger godt nok sidst, men har løf­tet ni­veau­et på det se­ne­ste og kom­mer med mas­ser af selv­til­lid ef­ter to sej­re i tra­ek. Fin va­er­di på X2.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.