ETCHOK

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 26. JA­NU­AR 2016 Nor­malt lø­ser ti­den en del af pro­ble­mer­ne med over­belå­ning, for­di bo­li­ger­ne sti­ger i pris over tid, men vi har sta­dig et re­la­tivt skævv­re­det bo­lig­mar­ked, hvor bo­li­ger i lavvæk­st­om­rå­der­ne ik­ke er kom­met til­ba­ge på den pris, de blev hand­let til for 10 år si­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.