Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Chri­sti­an Braad Thomsen So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er i dis­se år in­de i et lang­truk­kent selv­mord. Af­vik­lin­gen af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne blev star­tet af ’ sku­e­spil­le­ren’ Hel­le Thor­ning- Sch­midt og er med syv­mi­leskridt ved at gø­re par­ti­et til en un­der­af­de­ling af Dansk Fol­ke­par­ti

Fil­min­struk­tør og for­fat­ter, på jp. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.