’ De har haft en ev­ne til at bi­be­hol­de fo­rel­skel­sen’

BT - - NYHEDER -

den til, at vi har holdt sam­men i så man­ge år, « for­kla­rer han. I går var BT med til fe­sten på den sto­re dag.

I fæl­les­rum­met bli­ver Ali­ce og Erik pla­ce­ret i to blå sto­le, mens fa­mi­lie, ven­ner, be­bo­e­re og an­sat­te sam­les om dem. For­stan­de­ren for ple­je­cen­te­ret, Lars Bo Sø­ren­sen, læg­ger ud med at hol­de en ta­le til par­ret: Et helt sær­ligt par » Det er no­get helt sær­ligt i dag. Vi er med til no­get, som man sjæl­dent op­le­ver. I to, Erik og Ali­ce, ska­ber lys og glæ­de hos os an­dre. Jeg sy­nes, at man kan læ­re no­get af jer to, « si­ger han.

» Det er så yn­digt at føl­ges ad for to, som ger­ne vil sam­men væ­re, da er med glæ­den man dob­belt glad, « syn­ger al­le gæ­ster­ne, mens ban­det spil­ler til. I takt med mu­sik­ken bli­ver der klap­pet og Ali­ce og Erik dan­ser kind mod kind og til sidst kys­ser bru­de­par­ret. Præ­cis som de gjor­de Er de her al­le sam­men for os, hold nu op. Og vi har væ­ret gift i 75 år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.